O nas

Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Bydgoskiej stawia sobie za zadania:

  • jednoczenie środowiska nauczycielskiego;
  • niesienie pomocy nauczycielom w odkrywaniu charyzmatu pedagoga i wychowawcy;
  • budowanie wspólnoty na fundamencie Ewangelii i modlitwy;
  • dążenie do duchowego wzrostu.

Stała działalność Duszpasterstwa to:

  1. Comiesięczne spotkania formacyjne (zgodnie z kalendarium) w Zespole Szkół Katolickich- Pomniku Jana Pawła II (przy ul. Nowodworskiej 17 w Bydgoszczy). Każde spotkanie rozpoczyna Msza św. w kaplicy szkoły.
  2. W okresie Bożego Narodzenia spotkanie opłatkowe.
  3. Trzydniowe Rekolekcje Wielkopostne. Nauczyciele uczestniczą w codziennej Mszy św. i naukach rekolekcyjnych.
  4. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. W dniach 1 i 2 lipca pedagodzy z całej Polski (w tym z naszej diecezji) gromadzą się w Domu Matki na Jasnej Górze w Częstochowie pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Nauczycieli- bpa Edwarda Dajczaka.
  5. Pielgrzymka do wybranego saktuarium w Polsce.

Opiekę duszpasterską sprawuje ks. dr Waldemar Różycki- nauczyciel religii oraz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli