Modlitwa nauczyciela

Nauczycielu dobry,
obdarz mnie Twoim Duchem,
racz wysłuchać prośby:


O serce wielkie jak morza otchłanie - proszę Cię Panie
O jednakowe uczniów miłowanie - proszę Cię Panie
O jasne w prawdzie wiedzy podawanie - proszę Cię Panie
O dobre słowo, co nigdy nie kłamie - proszę Cię Panie
O uśmiech, co rodzi zaufanie - proszę Cię Panie
O cierpliwości anielskiej zesłanie - proszę Cię Panie


Nauczycielu dobry,
Mistrzu mój i Boże,
niech mą pracę z dziećmi
Twa łaska wspomoże.
Amen
Z modlitewnika Pijarskiego


Modlitwa nauczyciela

        O Panie, Ty jesteś moją mocą i cierpliwością, światłem i wolą. Ty czynisz mi uległymi serca dzieci i młodzieży powierzonych mej pieczy. Proszę Cię tedy, nie opuszczaj mnie ani na chwilę, udziel mi dla własnego uświęcenia i dla uświęcenia moich uczniów ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, ducha świętej bojaźni i gorliwości o chwałę Twoją. Łączę pracę moją z pracami Jezusa Chrystusa i błagam Najświętszą Dziewicę, świętego Józefa, Ąniołów Stróżów, świętego Jana de La Salle o opiekę przy sprawowaniu mego urzędu. Amen.


Modlitwa Piusa XII

        O Słowo Wcielone, Mistrzu Nauczycieli, Jezu nasz najmilszy, któryś raczył przyjść na ten świat, by wskazać ludziom z nieskończoną mądrością i niewyczerpaną dobrocią drogę do nieba, wysłuchaj łaskawie pokornych próśb tych, co idąc w Twoje ślady pragną być katolickimi nauczycielami godnymi tego tytułu, co chcą wskazywać duszom niezawodne ścieżki prowadzące ku Tobie, a przez Ciebie do wiecznej szczęśliwości.

        Użycz nam światła, abyśmy najpierw sami ustrzegli się zasadzek i sideł błędu, abyśmy tak jasno wnikali w prawdę, by to, co najistotniejsze, stało się najprostszym, a przez to najdostępniejszym nawet dla umysłów dziecięcych, w których szczególnie jaśnieje odblask Twojej Boskiej prostoty; nawiedź nas mocą Twego Ducha Stworzyciela, abyśmy umieli należycie uczyć wtedy zwłaszcza, kiedy otrzymamy misję głoszenia prawd wiary.

        Użycz nam umiejętności zbliżania się do niedojrzałych jeszcze umysłów naszych uczniów, abyśmy byli podporą ich pięknych i świeżych porywów, abyśmy rozumieli ich błędy, znosili ich niesforność, zniżali się do ich poziomu nie zstępując z katedry naszych obowiązków, tak jak Ty to czyniłeś, o Panie, kiedy stawszy się podobnym do nas, nie przestałeś zasiadać na niebieskim tronie Boskości.

        Nade wszystko jednak napełnij nas duchem miłości:

  • miłości ku Tobie, jedyny dobry Nauczycielu, byśmy się poświęcali służąc Tobie;
  • miłości do naszego zawodu, poczytując go za najszczytniejsze powołanie, a nie zwykłą  pracę;
  • miłości do prawdy, byśmy nigdy świadomie się jej nie sprzeciwiali;
  • miłości do dusz, które mamy kształtować i wychowywać dla prawdy i dobra;
  • miłości do uczniów, byśmy z nich uczynili wzorowych obywateli i wiernych synów Kościoła;
  • byśmy kochali dzieci i młodzież uczuciem ojcowskim, wznioślejszym, roztropniejszym i czystszym niż miłość naturalna.

        A Ty, Najświętsza Matko Maryjo, pod której okiem młody Jezus wzrastał w mądrości i łasce, wstaw się za nami do Twego Boskiego Syna i uproś nam obfitość łask niebieskich, abyśmy pracowali na większą chwałę i cześć tego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen