Spotkanie z ks. Maciejem Chmielewskim, diecezjalnym egzorcystą

        Dnia 8 kwietnia na zaproszenie duszpasterstwa nauczycieli do Zespołu Szkół Katolickich przybył ks. Maciej Chmielewski- diecezjalny egzorcysta.

        Spotkanie z Gościem rozpoczęto Mszą świętą, następnie ksiądz Maciej wygłosił wykład na temat zagrożeń wiary i podzielił się z licznie przybyłymi nauczycielami swoim wieloletnim doświadczeniem egzorcysty. Z pokorą i wiarą odnosił się do przeżyć osób opętanych. Wykład wzbogacił prezentacją multimedialną, na którą złożyły się fragmenty wywiadów z osobami opętanymi. Uświadomił zgromadzonym zagrożenia, przestrzegał przed nimi, ale jednocześnie uwrażliwił, aby nie lekceważyć niewłaściwych, szczególnie agresywnych, zachowań dzieci i młodzieży. Ks. Maciej podkreślił, że człowiek jest narażony na działanie zła, ale ponieważ jest dzieckiem Bożym i jeżeli tylko pragnie by Bóg był w centrum jego życia, nic mu nie grozi.

        Po wspólnej modlitwie, błogosławieństwie, Gość dokonał poświęcenia wody, oliwy i soli i jeszcze przez długie chwile służył wsparciem w indywidualnych rozmowach. Spotkanie to uzmysłowiło nam siłę zagrożenia, ale przede wszystkim dało wiarę, że moc Boga jest silniejsza, a Jego miłosierdzie niewyczerpane.